หลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์

 

โปรแกรมซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชันมีการพัฒนาอยู่เสมอและการพัฒนาของเทคโนโลยีนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งการจะติดตามเทคโนโลยีนั้นให้ทันนั้นเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะเมื่อเราต้องเรียนรู้เพื่อใช้ในการทำงาน อย่างไรก็ตามบ่อยครั้งที่การเข้าถึงข้อมูลและจุดเด่นต่าง ๆ ถูกอัพเดทมากกว่าการใช้งาน ด้วยเหตุผลนี้หลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียน PLC ซึ่งมุ่งเน้นการใช้งานโปรแกรมแอปพลิเคชัน และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ โดยมี 3 เป้าหมายในการสอนดังนี้

 • การสอนพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม แอปพลิเคชันและระบบปฏิบัติการต่าง ๆ
 • การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการอัพเกรดโปรแกรมซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชัน
 • การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ทในปัจจุบัน

โดยผู้เรียนสามรถเลือกโปแกรมซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการเรียนได้ 2ทาง

โปรแกรมซอฟท์แวร์ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน

โรงเรียน PLC ได้รับอนุญาตการใช้งานโปรแกรมซอฟท์แวร์และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ บนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน ซึ่งอาจจะไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดแต่มีการใช้งานที่เหมือนกันและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน

โปรแกรมซอฟท์แวร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เรียน

ผู้เรียนอาจจะมีซอฟท์แวร์เวอร์ชันล่าสุดบนคอมพิวเตอร์ของตัวเองซึ่งการเรียนการสอนนั้นจะปรับเนื้อหาให้เหมาะสม

รูปแบบการเรียนรู้

 • ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์
 • การใช้อินเตอร์เน็ตและสื่อออนไลน์
 • หลักสูตรแบบผสม (ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์+การใช้งานอินเตอร์เน็ตและสื่อออนไลน์)
 • โปรแกรมซอฟท์แวร์ทั่วไปที่ใช้ในบ้านและธุรกิจ

รูปแบบการเรียนในชั้นเรียน

 • การเรียนแบบตัวต่อตัว
 • การเรียนแบบคู่
 • การเรียนแบบกลุ่ม
 • การเรียนแบบกลุ่มส่วนตัวหรือบริษัท
 • การเรียนหรือการฝึกอบรมที่โรงเรียน PLC หรือนอกสถานที่
I.T. Courses at PLC School

โปรแกรมซอฟท์แวร์และระบบปฏิบัติการทั้งหมดที่ติดตั้งที่โรงเรียนPLCได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง

 

 

ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์

 

 • ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
 • การพิมพ์อักษรและแบบฝึกหัด
 • การจัดเก็บและการจัดการข้อมูล

หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนตั้งแต่พื้นฐานหรือเพื่อพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ของตนเองเพื่อการเรียนรู้การทำงานของระบบปฏิบัติการ ฝึกฝนทักษะการพิมพ์ การจัดการการจัดเก็บข้อมูล และรูปแบบไฟล์

 

อินเตอร์เน็ตและสื่อออนไลน์

 

 • โซเชียลมีเดีย
 • การแบ่งปันรูปภาพ
 • การสื่อสารออนไลน์
 • การประมวลรูปภาพและเพลง
 • แหล่งข้อมูลและบันเทิง

หลักสูตรนี้เป็นการแนะนำเกี่ยวการใช้สื่อออนไลน์และการสร้างหรือเพิ่มบัญชีส่วนตัวสำหรับการใช้งาน เรียนการใช้การสื่อสารออนไลน์ เช่น อีเมล์ วีดีโอแชท และโทรศัพท์ออนไลน์ โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้การเผยแพร่หรือปรับปรุงสื่อของตน เช่น บล็อก วีดีโอ และเพลง 

 

โปรแกรมแอปพลิเคชัน

 

 • การออกแบบเอกสาร
 • การประมวลผลคำ
 • ตารางการจัดการ
 • การสร้างรูปภาพกราฟฟิค
 • การนำเสนอภาพเคลื่อนไหว

แอปพลิเคชันหมายซอฟท์แวร์แอปพลิเคชัน (แอพ) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทำงานบนระบบคอมพิวเตอร์ โดยซอฟท์แวร์แอปพลิเคชันจะรวมถึงโปรแกรมการประมวลผลคำ โปรแกรมตารางการจัดการ โปรแกรมออกแบบรูปภาพ เกมส์ เครื่องเล่นสื่อต่าง ๆ เป็นต้น  หลักสูตร Microsoft Office  ที่โรงเรียน PLC เปิดสำหรับนักเรียนทั่วไปและบริษัท

 

โปรแกรม Microsoft Office™

 

เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการทำงาน ซึ่งมีองค์ประกอบมากมายที่ทำงานร่วมกันกับระบบปฏิบัติการวินโดว์ (หรือแมค)

โรงเรียน PLC มุ่งเน้นการเรียนส่วนประกอบต่าง ๆ ที่จำเป็นในการใช้งานเบื้องต้น หรือเพื่อเสริมความรู้เดิม

การเรียนเริ่มจากการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2007 โดยในเวอร์ชันนี้จะเป็นการเข้าถึงข้อมูลโดยรูปภาพหรือที่เรียกว่าฟลูเอนท์ยูสเซอร์อินเตอร์เฟสหรือที่รู้จักกันในชื่อ ริบบอน ซึ่งจะแทนที่เมนูและแถบเครื่องมือที่จะเห็นว่าเวอร์ชันด้วยแถบเครื่องมือแบบใหม่ ซึ่งไม่มีในเวอร์ชันก่อนปี 2007

โรงเรียน PLC ใช้หลักสูตรไมโครซอฟท์ออฟฟิศ 2007 ในชั้นเรียนคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ของตัวเองหรือของบริษัทในการเรียนได้

 • Office 2007 (version 12.0)
 • Office 2010 (version 15.0)
 • Office 2013 (version 14.0)
 • Office 2016 (version 16.0)

หลักสูตร Microsoft Office 2007 ทำให้นักเรียนได้เรียนจากซอฟท์แวร์ที่สำคัญก่อนการเรียนเวอร์ชันที่ทันสมัยซึ่งจะมีองค์ประกอบและการทำงานเดียวกันแต่เพิ่มเติมจุดเด่นลงไป เช่น สามารถบันทึกข้อมูลได้หลากหลายประเภทขึ้น อัพเดทการเข้าถึงข้อมูล การใช้งานแบบสัมผัส การแบ่งปันข้อมูล หรือ การจ่ายสำหรับการใช้งาน (ออฟฟิศ 365)

ซึ่งองค์ประกอบอีกมากมายในซอฟท์แวร์นี้ที่มีความล้ำหน้ามากกว่าเดิม ผู้เรียนอาจเน้นที่โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งหรือเรียนไปทีละโปรแกรมเพื่อพัฒนาความรู้ (Word, Excel, PowerPoint ) 

 

Microsoft Word

 

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมของไมโครซอฟท์ที่มีผู้ใช้กันอย่างกว้างขวาง โดยจะเป็นการใช้งานเกี่ยวกับเอกสารทุกรูปแบบโดยมีรูปแบบมาตรฐานหรือแม่แบบ ซึ่งในธุรกิจจะใช้โปรแกรมเวิร์ดในการพิมพ์เอกสารหรือใช้เป็นซอฟท์แวร์มาตรฐานในการจัดทำเอกสารของบริษัท ผู้เรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับการใช้เมนูเครื่องมือต่าง ๆ  จัดการและจัดเก็บข้อมูล การนำเข้ารูปภาพ สร้างตาราง และอีกมากมาย

 

Microsoft Excel

 

Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างตารางโดยมีจุดเด่นในการคำนวณ สร้างกราฟ ตาราง และภาษาแมคโคร ซึ่งจะเป็นโปรแกรมสำหรับการคำนวณข้อมูลด้วยสูตรคณิตศาสตร์ เช่น สูตรการคำนวน ตาราง การควบคุมข้อมูล

 

Microsoft Powerpoint

 

Powerpoint เป็นโปรแกรมซอฟท์แวร์ที่ใช้นำเสนอ โดยนิยมมากสำหรับงานขายในแบบภาพสไลด์ ซึ่งการใช้งานง่ายกว่าซอฟท์แวร์อื่นๆผู้เรียนสามารถใส่ข้อความและรูปภาพลงไปในสไลด์ได้ด้วยเอฟเฟคภาพเคลื่อนไหว การเรียนหลักสูตรนี้จะรวมถึงการทำคลิปอาร์ทและภาพของตัวเองและจุดเด่นอื่น ๆ อีกมากมาย

 

หลักสูตรทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์

15 ชั่วโมง
 • ราคาต่อ 15 ชั่วโมง

หลักสูตรอินเตอร์เน็ตและสื่อออนไลน์

15 ชั่วโมง
 • ราคาต่อ 15 ชั่วโมง

หลักสูตรโปรแกรม

Microsoft Office™ / Adobe™
 • ราคาต่อ 20 ชั่วโมง
 • from เริ่มต้นที่ 7,500 บาทต่อท่าน

 

ติดต่อโรงเรียน PLC เพื่อสอบถามราคาและรายละเอียด

ส่วนลด: นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียน 15 20 หรือ 60 ชั่วโมง โดยราคาและส่วนลดจะขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงและนักเรียนในชั้นเรียนนั้น ๆ

นักเรียนต่างชาติ: หลักสูตรคอมพิวเตอร์เปิดสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการวีซ่านักเรียน โดยมีอาจารย์ชาวไทยเป็นผู้สอนที่สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ กรุณาติดต่อทางโรงเรียนหากต้องการทราบเกี่ยวกับนักเรียนสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเรียนคอมพิวเตอร์  โดยวีซ่านักเรียน (6 เดือน หรือ 1 ปี) จะต้องมาเรียนตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

 

ติดต่อโรงเรียน PLC...

contact email 

ส่งข้อความถึงโรงเรียน PLC:
 

Online: ส่งชื่อ อีเมล์ และคำถามหรือข้อเสนอแนะ ทางโรงเรียน PLC จะตอบกลับหรือส่งข้อมูลรายละเอียดแก่ท่าน.

เยื่ยมชมโรงเรียน PLC: โทรสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการเรียน ตารางเรียน และโปรโมชั่นต่างๆ โดยพนักงานของเรามีความเป็นกันเองและการให้คำแนะนำกับผู้เรียน.

 

โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ พัทยา

 

 • โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทยา 194/10-11 หมู่ 9 ถนนพัทยากลาง ต.หนองปรือ อ. บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
 • เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 09.00 – 19.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ 09.00 – 17.00 น
 • โทร : 038 421 819
 • มือถือ: 086 367 0757
 • แฟกซ์ : 038 360 175

 

 

 

PLC School Branches in Central and North Pattaya

 

Map PLC Pattaya Klang